MHz A SITE T RG STATION R $ ERP P D AAS HAG MEH LATITUDE LONGITUDE S


65.90 Mindrestii Noi SG 17.000 H N 263 046 200 47 43 46 28 01  55 R
66.02 Straseni ST 17.000 H D 320 300 200 47 07  17 28 34 00 R
66.17 Tiraspol P TS 0.300 V N 040 040 46 50 00 29 38 00 R
66.41 0 Chisinau CU Radio Sanatatea M 0.250 V N 130 160 47 03 40 28 48 33 R
66.53 Soroca SR 0.100 H N 234 080 48 08 00 28 15  00 R
66.68 I Mindrestii Noi SG Radio Moldova M 8.000 H N 263 142 296 47 43 46 28 01  55 R
66.80 I Straseni ST Radio Moldova - 2 $ 20.000 H N 320 300 200 47 07  17 28 34 00 R
66.98 Slobozia-Cremene SR 0.010 V N 100 015 018 48 02 00 28 25 30 R
67.37 I Cahul CH Radio Moldova M 20.000 H D 200 165 339 45 56 03 28 16  35 R
67.46 0 Edinet ED BBC 8.000 H N 254 155 234 48  11  00 27 18  00 R
67.46 0 Edinet ED Radio Sanatatea 8.000 H N 254 155 234 48  11  00 27 18  00 R
67.58 0 Straseni ST Antena C 20.000 H N 320 300 220 47 07  17 28 34 00 R
67.79 L Soroca SR Vocea Basarabiei S 0.200 V N 234 040 169 48 09  13 28 16  33 R
68.00 I Cetireni UN Radio Moldova M 20.000 H D 260 187 397 47 12  09 27 53  15 R
68.24 I Mindrestii Noi SG Radio Moldova - 2 $ 8.000 H D 263 250 404 47 43 46 28 01  55 R
68.30 Cahul CH 0.630 V N 200 050 45 56 03 28 16  35 R
68.39 Climautii de Jos SD 0.100 V N 083 020 046 47 56 47 28 48 25 R
68.48 0 Straseni ST RFE/RL M 20.000 H N 320 300 200 47 07  17 28 34 00 R
68.60 0 Talmaza SV Unda Talmazeana 0.050 V N 100 030 126 46 38 45 29 38 00 R
68.66 L Corlateni RS Radio Sanatatea 0.020 V N 103 040 042 47 49 41 27 50  21
68.93 0 Hincesti HN Micul Samaritean S 0.200 V N 315 040 230 46 49 18 28 33 39 R
68.99 0 Edinet ED Radio Sanatatea 1.000 V D 254 100 170 48  11  00 27 18  00 R
69.14 0 Cahul CH BBC $ 20.000 H N 075 200 253 45 56 03 28 16  35 R
69.20 Balti BL 1.300 V N 175 050 47 46 33 27 53 23 R
69.44 0 Chisinau CU Micul Samaritean S 0.200 V N 090 035 068 47 01  18 28 49 45 R
69.53 0 Cetireni UN BBC M 20.000 H D 260 220 200 47 12  09 27 53  15 R
69.53 0 Cetireni UN RFE/RL M 20.000 H D 260 220 200 47 12  09 27 53  15 R
69.74 Comrat G CO 0.500 V N 118 030 117 46 17  00 28 43 00 R
69.86 Basarabeasca BS 0.190 H N 050 46 20 00 28 58 00 R
69.95 Taraclia TR 0.200 V N 050 081 095 45 54 00 28 40 00 R
70.13 Tvardita TR 0.010 V N 180 015 103 46 10  00 28 58 00 R
70.28 Chisinau CU 0.100 H N 030 47 00 00 28 52 00 R
70.31 I Edinet ED Radio Moldova M 8.000 H D 250 244 48  11  00 27 18  00 R
70.31 0 Edinet ED RFE/RL M 8.000 H D 250 244 48  11  00 27 18  00 R
70.46 L Calarasi CL Radio Sanatatea 0.030 V N 360 47 17  00 28 19  00 R
70.52 Vadul Rascov SD 0.040 V D 080 022 025 47 56 04 28 49 29 R
70.61 Dumbravita SG 0.010 V N 140 015 065 47 28 30 28 06 30 R
70.85 Cismichioi G VL 0.010 V N 040 020 036 45 33 00 28 23 00 R
70.91 Petrunea GL 0.010 V N 160 015 053 47 45 00 27 34 30 R
71.00 I Chisinau CU Europa + Moldova 0.300 V N 100 065 121 47 02 42 28 51 45 R
71.15 0 Balti BL Radio Balti 0.140 V N 175 095 155 47 46 33 27 53 23 R
71.24 I Causeni CS Radio Moldova M 20.000 H N 115 200 219 46 38 23 29 25 39 R
71.39 Drochia DR 0.160 V D 231 080 48 01 55 27 47 58 R
71.48 Sanatauca FR 0.125 H N 180 050 48 01  00 28 44 00 R
71.57 0 Milestii Mici IL Vocea Basarabiei S 3.800 V N 225 030 188 46 54 16 28 46 54 R
71.66 Leova LV 0.190 H N 137 040 070 46 27 20 28 16  50
71.72 Basarabeasca BS 0.190 H N 050 46 20 00 28 58 00
72.02 I Straseni ST Radio Moldova M 20.000 H N 320 300 220 47 07  17 28 34 00 R
72.35 Parcova ED 0.010 V N 160 018 008 48 09 00 27 24  15 R
72.35 I Rezina RZ Radio Moldova M 0.350 V N 290 050 080 47 45 00 28 58 00
72.62 Cetireni UN 0.100 H N 260 050 47 12  09 27 53  15 R
72.71 Camenca P CC 0.190 H N 180 050 48 01  00 28 44 00 R
72.71 L Chisinau CU Radio 21 0.100 H N 150 47 00  15 28 49 05
72.80 I Causeni CS Radio Moldova - 2 $ 20.000 H N 115 200 250 46 38 23 29 25 39 R
73.28 Chisinau CU 0.100 V N 47 00  15 28 49 05
73.43 I Tiraspol P TS Armeyskoye Radio 0.100 V N 46 50  18 29 34 55
73.64 Racovat SR 0.010 V N 175 015 096 48 05 00 28 24 00 R
73.97 Cremenciug SR 0.010 V N 061 015 008 48 16  25 28 04 10 R
74.00 0 Slobozia P SL Radio PMR / Mayak 0.350 V N 46 44 00 29 42 00
87.6 0 Chisinau-Dumbrava CU Vzrosloe R.Shanson + S 1.000 V D 205 070 205 47 03  11 28 44 47 R
87.7 Ceadir-Lunga G CG 4.000 V D 150 045 080 46 03 00 28 50 00 A
87.7 Soroca SR 4.000 V D 234 045 080 48 09  13 28 16  33 A
87.8 Calarasi CL 3.000 H N 165 045 100 47 17  00 28 19  00 A
87.9 Edinet ED 3.000 V N 254 045 120 48  11  00 27 18  00 A
88.0 Chisinau CU 1.000 V D 120 090 130 47 02 00 28 50 00 A
88.1 Cantemir CT 2.500 V N 100 045 100 46 16  00 28 12  00 A
88.2 0 Telenesti TL Radio Sanatatea S 0.300 V D 110 045 080 47 31  00 28 22 00 R
88.3 0 Tiraspol P TS Tiraspol FM S 0.700 050 46 52 21 29 38 00
88.4 Causeni CS 1.000 H N 115 045 100 46 38 23 29 25 39 R
88.4 Soroca SR 4.000 V N 234 045 080 48 09  13 28 16  33 A
88.6 0 Chisinau CU Megapolis FM S 0.300 V N 143 040 120 47 02 08 28 46 29 R
88.7 Edinet ED 8.000 V D 254 045 120 48  11  00 27 18  00 A
88.8 0 Camenca P CC Radio Shanson + S 10.000 180 48 01  00 28 44 00
88.8 0 Maiac P GR Radio Shanson + S 10.000 47 12  00 29 24 00
88.8 0 Tiraspol P TS Radio Shanson + S 10.000 050 46 52 21 29 38 00
88.8 0 Varancau P RB Radio Shanson + S 10.000 47 41  00 29 09 00
88.8 Vulcanesti G VL 3.000 V N 050 060 100 45 41 00 28 24 00 A
88.9 Basarabeasca BS 0.350 H N 050 060 100 46 22 00 28 56 00 A
88.9 Camenca P CC 1.600 V N 180 045 130 48 01  00 28 44 00 A
89.1 0 Chisinau CU Retro FM S 2.000 V D 120 060 172 47 02 00 28 50 00 R
89.3 0 Bender BE Novaya Volna S 1.000 V N 045 060 100 46 50 00 29 30 00 A
89.3 0 Bender BE Love Radio S 1.000 V N 045 060 100 46 50 00 29 30 00 A
89.3 Ceadir-Lunga G CG 4.000 H N 150 045 080 46 03 00 28 50 00 A
89.4 Leova LV 4.000 V N 137 030 060 46 27 20 28 16  50 A
89.4 Ribnita P RB 3.000 H N 120 045 150 47 46 00 29 00 00 A
89.5 Edinet ED 4.000 V N 254 045 120 48  11  00 27 18  00 R
89.6 0 Chisinau CU Love Radio S 0.250 V N 174 045 157 46 58 47 28 50 41 R
89.6 0 Slobozia P SL Hit FM S 0.350 V N 46 44 00 29 42 00
89.8 Stefan-Voda SV 0.300 H N 160 025 100 46 31  00 29 41 00 R
89.9 L Leova LV Hit FM 0.125 V N 137 080 110 46 27 20 28 16  50 R
90.0 0 Balti BL Serebryanyy Dozhd S 0.160 V N 175 050 150 47 46 33 27 53 23 R
90.1 Basarabeasca BS 0.350 V N 050 060 100 46 22 00 28 56 00 R
90.1 0 Tiraspol P TS Retro FM S 0.700 V N 050 46 52 21 29 38 00
90.2 0 Nisporeni NS Radio Noroc + S 0.125 H N 260 025 277 47 05 00 28 12  00 R
90.3 Rezina RZ 8.000 V N 290 050 080 47 45 00 28 58 00 A
90.4 L Cahul CH Pro FM 1.800 V D 200 040 289 45 56 03 28 16  35 R
90.5 Balti BL 2.000 V D 175 050 150 47 46 33 27 53 23 A
90.5 O Slobozia P SL Radio Alla S 0.350 V N 46 44 00 29 42 00
90.6 Cimislia CM 0.200 H N 188 030 100 46 30 41 28 46 21 A
90.7 0 Chisinau CU Radio Scaparici S 0.300 V N 165 065 120 47 02 00 28 50 00 R
90.7 Ocnita OC 0.350 V N 200 035 100 48 26 00 27 30 00 R
90.9 0 Causeni CS Serebryanyy Dozhd S 5.000 V N 115 220 300 46 38 23 29 25 39 R
91.0 Balti BL 3.000 V N 175 050 150 47 46 33 27 53 23 A
91.1 Chisinau CU 0.200 H N 285 030 100 47 02 00 28 50 00 A
91.2 Rezina RZ 8.000 V D 290 070 100 47 45 00 28 58 00 A
91.4 Grigoriopol P GR 1.600 V D 100 040 100 47 09 00 29 21  00 A
91.5 Cahul CH 20.000 V D 200 060 150 45 56 03 28 16  35 A
91.5 0 Slobozia P SL Yumor FM S 0.700 V N 46 44 00 29 42 00
91.6 Ocnita OC 3.000 V N 200 065 130 48 26 00 27 30 00 A
91.7 Rezina RZ 4.000 V N 290 120 150 47 45 00 28 58 00 A
91.8 Hincesti HN 0.200 H N 285 030 100 46 50 00 28 33 00 A
91.9 L Causeni CS Vocea Basarabiei S 2.000 V D 115 022 198 46 38 23 29 25 39 R
92.0 L Balti BL Retro-Moldova S 0.300 V N 175 031 136 47 46 33 27 53 23 R
92.1 0 Chisinau CU Fresh FM + S 0.350 V N 106 055 102 46 59 30 28 51  28 R
92.1 L Leova LV Radio Scaparici 0.630 V N 137 050 080 46 27 20 28 16  50 R
92.3 Cetireni UN 1.260 V D 260 050 120 47 12  09 27 53  15 R
92.5 Riscani RS 2.000 V N 240 045 150 47 57 05 27 31  23 A
92.6 Cahul CH 2.000 V N 200 060 150 45 56 03 28 16  35 A
92.6 Dubasari P DB 3.000 H N 130 025 100 47 16  00 29 14 00 A
92.7 Briceni BR 0.300 H N 260 019 070 48 21  00 27 06 30 R
92.8 Cetireni UN 20.000 V D 260 060 130 47 12  09 27 53  15 W
92.8 0 Chisinau CU Univers FM S 0.400 H N 156 090 153 46 59 07 28 50 42 R
92.9 Rezina RZ 0.350 H N 290 050 080 47 45 00 28 58 00 R
93.0 Causeni CS 20.000 V N 115 092 170 46 38 23 29 25 39 R
93.2 Soroca SR 3.000 V D 234 021 150 48 09  13 28 16  33 R
93.3 Cahul CH 0.250 V N 200 060 150 45 56 03 28 16  35 A
93.3 Criuleni CR 3.000 H D 080 080 150 47 13  00 29 09 00 R
93.4 Falesti FL 0.300 V N 150 030 150 47 35 00 27 43 00 R
93.5 L Cimislia CM Hit FM 0.250 V D 188 040 110 46 30 41 28 46 21 R
93.6 0 Edinet ED Serebryanyy Dozhd S 0.020 V N 254 095 170 48  11  00 27 18  00 R
93.6 Rezina RZ 0.350 H N 290 050 080 47 45 00 28 58 00 R
93.8 Cetireni UN 0.200 V D 260 060 130 47 12  09 27 53  15 R
94.0 Cimislia CM 5.000 V N 188 080 150 46 30 41 28 46 21 A
94.0 Soroca SR 3.000 V N 234 021 150 48 09  13 28 16  33 R
94.1 Ribnita P RB 3.000 H N 120 045 150 47 46 00 29 00 00 R
94.3 Edinet ED 1.250 V N 254 095 170 48  11  00 27 18  00 A
94.4 Telenesti TL 3.000 V D 110 045 080 47 31  00 28 22 00 A
94.5 Comrat G CO 4.000 V N 118 075 150 46 17  00 28 43 00 A
94.7 L Varnita AN Antena C 1.000 V D 153 175 46 51  25 29 26 20 R
94.9 Briceni BR 1.000 V N 230 110 150 48 22 00 27 05 00 A
94.9 Cetireni UN 3.000 V D 260 090 160 47 12  09 27 53  15 A
95.0 Camenca P CC 1.000 V N 180 045 130 48 01  00 28 44 00 A
95.1 Comrat G CO 4.000 V N 118 075 150 46 17  00 28 43 00 A
95.2 0 Singerei SG Radio Sanatatea S 0.300 V N 100 025 080 47 39 00 28 09 00 R
95.3 Donduseni DN 0.300 V N 200 035 120 48 15  00 27 37 00 A
95.4 Bender BE 8.000 V D 045 110 150 46 50 00 29 30 00 A
95.6 Floresti FR 3.000 V D 130 030 080 47 54 00 28 19  00 A
95.8 Donduseni DN 3.000 V N 200 065 150 48 15  00 27 37 00 A
95.9 Tiraspol P TS 5.000 V N 040 120 150 46 50 00 29 38 00 R
96.2 0 Singera CU Radio Singera S 0.125 V D 120 110 150 46 55 00 28 58 00 R
96.4 Tiraspol P TS 8.000 V D 040 070 100 46 50 00 29 38 00 A
96.6 Vulcanesti G VL 3.000 V D 050 060 100 45 41 00 28 24 00 A
96.7 0 Chisinau CU Veritas FM S 0.200 V N 206 180 322 47 00 00 28 48 36 R
97.0 Nisporeni NS 0.350 H N 260 025 200 47 05 00 28 12  00 A
97.0 Riscani RS 1.000 V N 240 065 170 47 57 05 27 31  23 R
97.0 Taraclia TR 2.500 V D 050 065 100 45 54 00 28 40 00 A
97.2 0 Chisinau CU BBC + S 1.000 V D 206 165 307 47 00 00 28 48 36 A
97.3 Leova LV 2.000 H N 137 070 100 46 27 20 28 16  50 A
97.4 Drochia DR 3.000 V D 231 030 140 48 01  55 27 47 58 A
97.5 0 Taraclia TR Radio Albena + 0.125 V N 050 065 100 45 54 00 28 40 00 A
97.7 0 Chisinau CU Maestro FM + S 0.200 V D 126 110 150 47 03 33 28 51 57 R
98.0 Comrat G CO 2.500 V N 118 025 100 46 17  00 28 43 00 R
98.1 Soldanesti SD 1.000 V N 180 030 080 47 49 00 28 49 00 R
98.2 Cahul CH 3.000 V D 200 060 150 45 56 03 28 16  35 A
98.3 0 Orhei OR Radio Noroc S 0.160 V N 160 040 110 47 23 00 28 50 00 R
98.4 0 Glodeni GL National FM S 0.160 V N 130 045 150 47 48 00 27 32 00 R
98.5 Stefan-Voda SV 2.500 V N 160 025 100 46 31  00 29 41 00 A
98.6 Cetireni UN 3.000 V N 260 090 160 47 12  09 27 53  15 A
98.7 0 Ribnita P RB Radio Zhelannoye S 1.600 V N 120 47 46 00 29 00 00
98.7 L Ustia DB Radio Sanatatea 0.150 V N * 025 100 47 15  39 29 06  10 R
98.8 Cimislia CM 2.500 H N 188 080 150 46 30 41 28 46 21 A
98.8 Floresti FR 3.000 V N 130 030 080 47 54 00 28 19  00 A
99.0 Cantemir CT 2.500 V N 100 045 100 46 16  00 28 12  00 A
99.1 L Soldanesti SD Radio Sanatatea S 0.300 V N 180 080 130 47 49 00 28 49 00 R
99.3 Grigoriopol P GR 3.000 V N 100 040 100 47 09 00 29 21  00 A
99.4 Falesti FL 1.000 V N 150 030 150 47 35 00 27 43 00 A
99.5 0 Comrat G CO Radio Noroc S 1.250 V N 100 060 100 46 17  32 28 40 34 R
99.7 0 Chisinau CU Radio Noroc + S 1.400 V D 120 153 47 02 00 28 49 00
99.7 Orhei OR 3.000 V N 160 040 110 47 23 00 28 50 00 R
99.9 0 Causeni CS Radio Noroc S 3.000 V N 115 045 100 46 38 23 29 25 39 R
99.9 0 Glodeni GL Radio Prim 3.000 V N 130 045 150 47 48 00 27 32 00 R
100.0 Poiana ?
100.1 Calarasi CL 5.000 H N 200 065 065 47 16  00 28 19  00 S
100.1 0 Cetireni UN Serebryanyy Dozhd S 0.300 H N 260 168 268 47 12  09 27 53  15 M
100.1 0 Chisinau CU Radio Sanatatea S 3.000 V N 130 070 144 47 03 40 28 48 33 R
100.1 Cornesti HN 5.000 H N 300 075 125 47 23 00 28 00 00 R
100.1 I Slobozia P SL Pomestnoye Radio S 0.350 V N 46 44 00 29 42 00
100.2 Otaci OC 1.000 V N 180 030 101 48 26 06 27 47 14 A
100.3 0 Comrat G CO Prosto Radio S 1.000 V D 100 040 081 46 17  32 28 40 34 A
100.3 0 Glodeni GL Vocea Basarabiei S 1.000 H D 184 050 117 47 47 16 27 30  10 R
100.4 R Sanatauca FR Radio Moldova + S 0.050 V D 140 045 128 48 00 44 28 40 56 R
100.5 Briceni BR 0.350 V N 230 035 080 48 22 00 27 05 00 R
100.5 R Cosauti SR Radio Moldova + S 0.050 V N 48 13  00 28 18  00
100.5 0 Straseni ST Radio Moldova + S 10.000 H N 320 300 431 47 07  17 28 34 00 R
100.5 R Vasilcau SR Radio Moldova + S 0.050 V N 48 08 25 28 24 40
100.6 L Stefan-Voda SV Radio Plai 0.200 V D 160 135 46 31  00 29 41 00
100.7 0 Cahul CH Radio Moldova + S 18.000 H N 200 200 290 45 56 03 28 16  35 R
100.7 Floresti FR 5.000 H N 150 075 085 47 53 00 28 17  00 R
100.7 0 Mindrestii Noi SG Micul Samaritean S 1.250 H N 263 148 304 47 43 46 28 01  55 M
100.7 0 Slobozia P SL Radio PMR / Mayak   S 5.000 V N 46 44 00 29 42 00
100.8 Unguri OC 0.400 V N 200 022 123 48 24 15 27 51  15 R
100.9 0 Chisinau CU Kiss FM + S 2.000 V N 076 032 054 47 00 56 28 50 42 R
100.9 0 Iargara LV Radio Noroc S 1.600 H D 137 075 194 46 30 00 28 15  00 R
101.0 0 Pelinia DR Vocea Basarabiei S 0.050 V N 200 020 088 47 52  51 27 50 33 R
101.1 0 Proteagailovca BE Hit FM S 1.250 V D 135 045 173 46 49 00 29 25 00 R
101.1 0 Slobozia P SL Retro FM S 0.350 V N 46 44 00 29 42 00
101.2 Soldanesti SD 0.160 V N 185 035 067 47 48 05 28 46 45 R
101.2 0 Trifesti RZ Serebryanyy Dozhd S 0.200 V N 293 100 271 47 39 58 28 49 42 R
101.3 0 Chisinau CU 101.3 FM (Nashe R.) S 2.000 V N 174 045 157 46 58 47 28 50 41
101.3 0 Edinet ED Radio Moldova + S 10.000 H N 250 150 170 48  11  00 27 18  00 R
101.3 Hincesti HN 5.000 H N 250 075 125 46 51  00 28 33 00 R
101.4 0 Cahul CH Univers FM S 1.000 V D 200 060 211 45 56 03 28 16  35 R
101.5 0 Balti BL NRG S 0.300 V N 175 060 47 46 33 27 53 23
101.5 0 Causeni CS Antena C S 16.000 H N 115 200 238 46 38 23 29 25 39 R
101.5 0 Causeni CS BBC S 16.000 H N 115 200 238 46 38 23 29 25 39 R
101.6 0 Orhei OR Radio Orhei 0.250 V N 120 020 121 47 23 00 28 50 00 R
101.7 0 Chisinau-Dumbrava CU Hit FM + S 1.000 V D 200 070 205 47 03  11 28 44 47 R
101.7 0 Lipcani BR National FM S 0.160 V D 240 050 166 48 17  00 26 50 00 A
101.9 0 Rezina RZ National FM S 0.900 V D 176 030 116 47 45 00 28 56 00 A
101.9 0 Taraclia TR Vocea Basarabiei S 5.000 H N 100 075 085 45 52 00 28 42 00 R
102.0 0 Causeni CS Micul Samaritean S 1.000 V D 115 200 258 46 38 23 29 25 39 R
102.0 0 Cetireni UN Radio Moldova + S 20.000 H N 260 220 257 47 12  09 27 53  15 R
102.1 0 Comrat G CO Radio Gagauzia + S 5.000 H N 100 090 133 46 17  41 28 40 32 R
102.2 0 Soroca SR Serebryanyy Dozhd S 0.200 V D 234 030 100 48 09  13 28 16  33 R
102.3 0 Straseni ST Antena C S 10.000 H D 320 300 431 47 07  17 28 34 00 R
102.4 0 Cantemir CT National FM S 0.160 V N 060 025 064 46 17  27 28 13  36 A
102.5 Dnestrovsc P SL 0.400 V D 020 150 166 46 37 20 29 54 20 R
102.5 ? Glodeni GL Micul Samaritean S 1.000 H N 150 075 250 47 47 00 27 30 00 R
102.6 0 Briceni BR National FM S 0.300 V D 230 035 101 48 21  00 27 06 30 R
102.6 Nisporeni NS 5.000 H N 300 100 120 47 05 00 28 12  00 R
102.6 0 Slobozia P SL Radio Rossii S 0.350 V N 46 44 00 29 42 00
102.7 0 Chisinau CU Radio 21 S 1.000 V D 100 065 121 47 02 42 28 51 45 R
102.7 0 Vulcanesti G VL Russkoye Radio S 0.050 V N 130 025 111 45 40 00 28 23 00 R
102.9 L Anenii Noi AN Europa + Moldova 0.300 H D 070 030 071 46 52 05 29 13 44 R
102.9 0 Mindrestii Noi SG Antena C S 16.000 H N 263 250 306 47 43 46 28 01  55 R
102.9 0 Mindrestii Noi SG BBC S 16.000 H N 263 250 306 47 43 46 28 01  55 R
102.9 Nisporeni NS 1.100 V D 148 090 154 47 05 58 28 10  20 M
103.0 0 Causeni CS Russkoye Radio S 3.000V D 115 080 138 46 38 23 29 25 39 R
103.0 Criuleni CR 5.000 H D 150 075 115 47 16  00 29 14 00 R
103.1 0 Soroca SR National FM S 0.200 V D 234 050 179 48 09  13 28 16  33 R
103.2 0 Ceadir-Lunga G CG Micul Samaritean S 1.000 V D 150 152 46 03 00 28 50 00
103.2 0 Chisinau CU Avtoradio S 0.160 V N 085 045 075 47 01 49 28 49 34 R
103.2 Taraclia TR 5.000 H N 100 075 085 45 52 00 28 42 00 R
103.3 0 Trifesti RZ Radio Moldova + S 8.000 H N 293 220 365 47 39 58 28 49 42 R
103.4 I Anenii Noi AN National FM S 0.100 H D 080 030 087 46 52 24 29 14 30 R
103.4 Calarasi CL 2.250V D 230 040 169 47 15 48 28 19  18 M
103.5 0 Balti BL City FM S 1.600 V D 175 060 075 47 46 33 27 53 23 R
103.5 0 Cimislia CM Radio Moldova + S 10.000 H N 180 150 224 46 30 41 28 46 21 R
103.6 L Vulcanesti G VL Radio Gagauzia 0.200 V N 130 020 106 45 40 00 28 23 00 R
103.7 0 Chisinau CU Russkoye Radio S 1.600 V N 208 030 168 46 59 54 28 48 40 R
103.7 Cornesti HN 5.000 H N 300 075 125 47 23 00 28 00 00 S
103.8 L Ceadir-Lunga G CG Prosto Radio 0.800 V D 083 045 058 46 04 09 28 48 50 R
103.8 0 Edinet ED Micul Samaritean S 10.000 H N 250 150 205 48  11  00 27 18  00 R
103.8 Nisporeni NS 0.300 V D 140 040 092 47 04 58 28 09 53 A
103.8 0 Stefan-Voda SV Vocea Basarabiei S 0.200 H N 160 030 142 46 31  00 29 41 00 R
103.9 0 Balti BL National FM S 0.030 H D 191 020 099 47 51  35 27 54 58 R
103.9 R Mascauti CR Radio Moldova + S 0.050 V N 080 025 057 47 17  14 28 59 44 R
104.0 0 Singerei SG National FM + S 0.125 V D 160 030 096 47 39 00 28 09 00 R
104.0 0 Tiraspol P TS Radio PMR / Mayak S 0.700 V N 040 070 100 46 50 24 29 39 28
104.0 L Varnita AN Europa + Moldova 0.300 V N 153 060 46 51  25 29 26 20
104.2 0 Chisinau CU Micul Samaritean S 1.000 V D 206 180 322 47 00 00 28 48 36 R
104.3 0 Floresti FR Radio Noroc S 5.000 H N 150 075 085 47 53 00 28 17  00 R
104.4 0 Anenii Noi AN Radio T.E.M.P. S 0.250 H D 080 030 087 46 52 24 29 14 30 R
104.4 0 Cimislia CM Radio Media S 0.160 V D 188 070 167 46 30 41 28 46 21 R
104.4 L Donduseni DN National FM S 0.300 V D 239 040 086 48 15  00 27 37 00 R
104.5 I Cetireni UN Hit FM S 5.000 H N 260 220 358 47 12  09 27 53  15 R
104.6 0 Ceadir-Lunga G CG Radio Gagauzia S 1.250 V N 150 050 143 46 01  23 28 50 51 R
104.6 0 Slobozia P SL Ekho Moskvy S 0.350 V N 46 44 00 29 42 00
104.7 0 Cahul CH National FM + S 0.200 H D 100 030 120 45 55  01 28 13  07 R
104.7 0 Chisinau CU Radio Plai S 0.050 V N 209 015 153 46 59 54 28 48 40
104.7 Rezina RZ 0.300 V N 055 060 080 47 45 00 28 57 00 R
104.8 Causeni CS 20.000 H N 115 145 240 46 38 23 29 25 39 R
104.9 0 Mindrestii Noi SG Radio Moldova + S 10.000 H N 263 250 306 47 43 46 28 01  55 R
105.0 0 Basarabeasca BS Bas FM S 0.160 V N 080 045 078 46 21  00 28 59 00 R
105.0 Dubasari P DB 5.000 H N 150 075 150 47 16  00 29 14 00 R
105.0 0 Maiac P GR Radio PMR / Mayak S 5.000 V N 47 12  00 29 24 00
105.1 0 Crocmaz SV Radio Moldova + S 0.050 V D 121 050 163 46 26 30 29 58 30 R
105.2 0 Cahul CH Hit FM + S 8.500 H N 200 200 300 45 56 03 28 16  35 R
105.2 0 Chisinau CU Radio Ecou (Radio 7) S 0.450 V D 174 045 157 46 58 47 28 50 41 R
105.2 R Naslavcea OC Radio Moldova + S 0.050 V D 200 050 134 48 28 08 27 34 06 R
105.3 Ungheni UN 0.250 V D 073 030 063 47 12  02 27 49 08 A
105.4 0 Edinet ED Russkoye Radio S 0.100 V D 220 100 166 48 10  14 27 16  41 R
105.4 0 Tiraspol P TS Dorozhnoye Radio S 5.000 V N 050 46 52 21 29 38 00
105.4 0 Trifesti RZ Micul Samaritean S 10.000 H N 293 200 413 47 39 58 28 49 42 R
105.5 Tiraspol P TS 0.750 V N 050 030 060 46 52 21 29 38 00 R
105.6 0 Balti BL Mega Radio S 1.600 V D 175 080 149 47 46 33 27 53 23 R
105.6 Cimislia CM 10.000 H N 180 220 250 46 30 41 28 46 21 R
105.7 0 Nisporeni NS Vocea Basarabiei S 5.000 H N 300 100 120 47 05 00 28 12  00 R
105.8 R Caplani SV Radio Moldova + S 0.050 V D 113 020 057 46 22 59 29 53  18 R
105.8 0 Slobozia P SL Radio Mayak S 0.350 V N 46 44 00 29 42 00
105.8 0 Soroca SR Radio Moldova + S 1.250 V D 234 050 179 48 09  13 28 16  33 R
105.9 0 Chisinau CU Radio Nova + S 5.000 V N 090 035 068 47 01  18 28 49 45 R
105.9 Hincesti HN 5.000 H N 250 075 125 46 51  00 28 33 00 R
106.0 L Rogojeni SD Radio Noroc S 0.100 H N 220 020 141 47 49 50 28 26 50 R
106.0 0 Varancau P RB Radio PMR / Mayak S 3.000 V N 050 47 41  00 29 09 00
106.1 L Varnita AN Retro FM S 3.000 V D 153 030 197 46 51  25 29 26 20 R
106.1 Taraclia TR 0.050 V D 100 030 095 45 54 47 28 40 10 A
106.2 0 Balti BL Russkoye Radio S 0.350 V D 175 040 110 47 46 33 27 53 23 R
106.2 0 Hincesti HN Radio Noroc + S 0.300 V D 160 035 055 46 49 33 28 34 51 R
106.3 L Otaci OC National FM S 0.200 H N 180 030 101 48 26 06 27 47 14 R
106.3 0 Slobozia P SL Radio Record S 0.350 V N 46 44 00 29 42 00
106.3 0 Stefan-Voda SV Radio Noroc S 0.350 V D 125 040 157 46 31  10 29 39  21 R
106.4 0 Camenca P CC Radio PMR / Mayak S 3.000 V N 180 48 01  00 28 44 00
106.4 0 Chisinau CU Europa + Moldova S 0.125 V D 100 070 125 47 02 42 28 51 45 R
106.4 L Edinet ED National FM S 0.060 V D 220 100 166 48 10  14 27 16  41 A
106.5 L Criuleni CR Radio Plai 0.350 V N 100 020 079 47 13  20 29 09 30 R
106.6 0 Comrat G CO Hit FM S 5.000 V D 100 056 096 46 17  32 28 40 34 R
106.6 0 Falesti FL National FM + S 0.200 V D 140 050 110 47 35  12 27 42 54 R
106.7 L Vulcanesti G VL National FM S 0.200 H N 108 025 065 45 40 07 28 23 42 A
106.8 0 Causeni CS Radio Moldova + S 20.000 H N 115 200 223 46 38 23 29 25 39 R
106.8 R Ciobalaccia CT Radio Moldova + S 0.050 V N 200 46 11  00 28 17  00
106.8 L Floresti FR Radio Plai 5.000 H N 150 075 085 47 53 00 28 17  00 R
106.8 0 Leova LV Radio Moldova + S 1.400 V N 137 040 206 46 27 20 28 16  50 R
106.9 0 Chisinau CU Pro FM + S 0.160 V N 206 161 303 47 00 00 28 48 36
107.0 0 Cetireni UN Micul Samaritean S 10.000 H N 260 220 353 47 12  09 27 53  15 R
107.0 I Taraclia TR National FM + S 0.215 V D 100 050 115 45 54 47 28 40 10 R
107.1 Drochia DR 0.400 V N 231 045 157 48 01  55 27 47 58 R
107.1 L Sarata Galbena HN Europa + Moldova S 0.100 V N 140 025 074 46 44 55 28 31  13 R
107.1 I Slobozia P SL DFM S 0.350 V N 46 44 00 29 42 00
107.2 0 Balti BL Radio Noroc S 0.125 V D 175 060 180 47 46 33 27 53 23 R
107.2 0 Crocmaz SV Micul Samaritean S 0.200 V N 120 035 151 46 26 30 29 58 30 R
107.3 Ocnita OC 0.350 V N 240 030 150 48 26 00 27 30 00 R
107.3 0 Straseni ST Radio France Int. S 10.000 H N 320 300 361 47 07  17 28 34 00 R
107.3 L Vulcanesti G VL Prosto Radio 0.060 V N 108 025 065 45 40 07 28 23 42 R
107.5 0 Ceadir-Lunga G CG Russkoye Radio S 3.000 V D 140 030 134 46 03 30 28 51  00 R
107.5 R Lipcani BR Radio Moldova + S 0.050 V N 240 48 17  00 26 50 00
107.6 0 Mindrestii Noi SG Hit FM S 5.000 H N 263 250 256 47 43 46 28 01  55 R
107.7 0 Cahul CH Micul Samaritean S 20.000 H N 200 200 299 45 56 03 28 16  35 R
107.7 0 Camenca P CC Inter FM + S 10.000 180 48 01  00 28 44 00
107.7 0 Maiac P GR Inter FM + S 10.000 47 12  00 29 24 00
107.7 0 Tiraspol P TS Inter FM + S 10.000 050 46 52 21 29 38 00
107.7 0 Varancau P RB Inter FM + S 10.000 47 41  00 29 09 00
107.9 0 Chisinau CU Serebryanyy Dozhd S 1.250 V D 209 040 178 46 59 54 28 48 40 R
107.9 0 Edinet ED Radio Sanatatea S 3.000 H N 250 150 170 48  11  00 27 18  00 R
107.9 R Lipcani BR Radio Moldova + S 0.050 V N 240 48 17  00 26 50 00

FM RADIO ACTIVITY IN MOLDOVA MONITORED BY G(FM)2R © 2006-2007
Webdesign: G(FM)2R, programming: sGallery